نـهضت پـاسخگویی فـعال تر از گذشته با پـویشی جدید

نـهضت پـاسخگویی فـعال تر از گذشته با پـویشی جدید

چهارمین دیدار عمومی شهردار شهر جهانی با ولی نعمتان اصلی نظام

مهندس عزیزی شهردار یزد در ادامه روند پاسخگویی در چهارمین جلسه، مهمان شهروندان منطقه دو بود تا پاسخگوی سوالات آنها و رفع مشکلاتشان گردد.

وی افزود : رسیدگی به درخواست های شهروندان باید در وهله اول در همان منطقه مورد رسیدگی قرار گیرد و سپس به شهرداری مرکز ارجاع گردد و شهرداران مناطق و مدیران سازمان ها باید تکریم مردم و ارباب رجوع را سر لوحه کارهای خود قرار دهند .

 عزیزی خاطر نشان ساخت فاصله گرفتن مدیران شهرداری از مردم سبب عدم شناخت مشکلات و نارضایتی خواهد گردید و از این رو باید مدیران مناطق و سازمان ها جلسات ملاقات عمومی را با شهروندان بصورت مرتب برگزار نمایند .

همزمان با ولادت حضرت امام رضا (ع) مهندس عزیزی شهردار یزد به همراه تنی چند از معاونین و کارشناسان شهرداری یزد، با حضور خود در دفتر کار مدیر منطقه2 به پای حرف ها و درد و دل های شهروندان نشست و دستورات ویژه ای برای هر کدام از آنها صادر نمود.

شایان ذکر است در ادامه پویش نهضت پاسخگویی ، شهردار یزد و معاونین ایشان با حضور در مناطق مختلف شهرداری پاسخگوی مراجعه کنندگان محترم هستند.

لازم به ذکر است قبل از شروع جلسه ، شهردار یزد از دوایر مختلف شهرداری منطقه بازدید به عمل آورد.

یادآور می گردد در این ملاقات عمومی20 نفر از شهروندان درخواست ها و مشکلات خود را با مهندس عزیزی در میان گذاشتند و متعاقب آن شهردار دستورات لازم جهت رسیدگی را صادر نمودند