نـهضت آسـفالت راه محـرومیت زدایـی را هـموار می کند

نـهضت آسـفالت راه محـرومیت زدایـی را هـموار می کند

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری آسفالت معابرخاکی و روکش آسفالت محلات حسن آباد، مریم آباد، مسکن و شهرسازی و نعیم آباد آغاز گردید که اعتبار این پروژه 35/400/000/000 ریال می باشد که در حال انجام است.

پیشرفت فیزیکی این پروژه70 درصد می باشد که به زودی به پایان خواهد رسید.

از آنجایی که تسهیل عبور و مرور شهروندان در سطح شهر یکی از مهمترین وظایف شهرداری محسوب می گردد، در این راستا بازسازی و روکش آسفالت معابر از جمله فعالیت های مستمر در شهرداری یزد می باشد .

معاون فنی و عمرانی منطقه اشاره نمود: سایر محلات منطقه نیز در این طرح قرار گرفته و خوشبختانه  با تلاش همکاران گرامی این معاونت، آسفالت ریزی به سرعت انجام خواهدشد.

وی اظهار نمود: قبل از برودت هوا سعی می نماییم طرحهای پیش رو و برنامه های تنطیم شده را به مرحله اجرا در آورده و کارهای لازم را به اتمام برسانیم.

کشفی مدیر منطقه با بیان اینکه تسریع در اتمام این عملیات از سوی شهرداری منطقه در راستای ارتقای آسایش شهروندان در دستور کار است افزود: برنامه ریزی های لازم به منظور نظارت دقیق بر سرعت و کیفیت اجرای عملیات فوق توسط پیمانکار صورت گرفته است

.