نـشاط عـمرانی در مـحله قـدیمی مـریم آبـاد

نـشاط عـمرانی در مـحله قـدیمی مـریم آبـاد

توجه ویژه به مرکز محلات قدیمی که جنب و جوش و فعالیت در آنها ادامه دارد در اولویت سیاست گذاری شهرداری و شورای اسلامی شهر قرار گرفته است.

به گزارش اکرم میری مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه 2 در بازدیدی که توسط کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر و مسئولین شهرداری از منطقه مریم آباد انجام گرفت برآزاد سازی مسیر میدان اهل بیت تا بلوار امام حسن مجتبی(ع) و نیز اقدامات اساسی،عمرانی و آزاد سازی بلوار مذکور مورد تأکید قرار گرفت.

مهندس سفید رئیس شورای اسلامی شهر که در این بازدید حضور داشت ضمن تأکید بر اتمام پروژه های نیمه تمام از تأخیر در آزاد سازی بلوار سنتو ابراز نگرانی نمود و با توجه به درخواست های مکرر اهالی قول پیگیری ویژه توسط شورای اسلامی شهر و حل این مشکل را داد.

در ادامه مهندس کشفی مدیر منطقه 2 ضمن خیر مقدم گزارش کوتاهی از اقدامات انجام شده در خصوص عملیات عمرانی و آزاد سازی در محدوده مورد بازدید را اعلام نمود و از پیگیری ویژه درخصوص احداث بلوار 36 متری ادامه سنتو خبر داد و افزود درآینده نزدیک با ابلاغ طرح مصوب اجرایی به منطقه دو عملیات عمرانی این پروژه بزرگ آغاز خواهد گردید.

شایان ذکر است در این بازدید طرح اجرایی میدان اهل بیت به سنتو، ورزشگاه مریم آباد ، پارک علامه جعفری و محدوده اجرایی بلوار ادامه سنتو و آب انبار قدیمی منحصر به فرد منطقه مورد بازدید قرار گرفت.