نـخاله های سـاختمانی زخـمی عمیق بر چهره زیبای شهر

نـخاله های سـاختمانی زخـمی عمیق بر چهره زیبای شهر

واحد اجراییات شهرداری منطقه 2 نخاله های ساختمانی موجود در سطح منطقه را جمع آوری نموده است.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات و اجرای احکام منطقه با بیان اینکه یکی ازبزرگ ترین دغدغه ها و آسیب های زیست محیطی، تخلیه نخاله های ساختمانی در گوشه گوشه این شهر است،  افزود: در راستای سهولت رفت و آمد و رفع سد معبر در معابر کلیه نخاله های ساختمانی بلاصاحب که چهره زیبای شهر را در معابر اصلی نازیبا نموده بود جمع آوری گردید.

وی ادامه داد: شهروندان می توانند درصورت مشاهده تخلیه نخاله غیر مجاز و رها شده و پسماندهای شهری در مناطق مسکونی مراتب را با شماره سامانه ۱۳۷ در طول مدت شبانه روز اطلاع رسانی کنند تا در اولین فرصت مأمورین شهرداری منطقه نسبت به جمع آوری این نخاله ها در سطح محدوده اقدام کنند.

 مهندس کشفی مدیر منطقه 2 ضمن تشکر از فعالیتهای انجام شده به منظور پاكيزگي هر چه بهتر محيط شهري و تسهيل در دسترسي شهروندان به امكانات ويژه حمل نخاله هاي ساختماني و تفکیک و جداسازی پسماندها، مدیریت حمل نخاله های ساختمانی را اولویت کاری منطقه دانست.