نظارت بر ساخت و ساز غیر مجاز لازمه حفظ کالبد شهری

نظارت بر ساخت و ساز غیر مجاز لازمه حفظ کالبد شهری

شهرداری با نظارت مستقیم بر ساخت و سازهای شهری می توانند از رشد ساخت وساز های غیر رسمی جلوگیری کنند.

کشفی مدیر منطقه 2 در بازدیدی که به همین منظور صورت گرفت افزود: شهرداری‌ها جایگاه مهمی در انتظام شهری دارند بویژه اینکه باید نسبت به ساخت سازهای تحت نظارت خود در چهارچوب طرح‌های جامع و تفصیلی شهر و هرگونه عملیات خارج از ضوابط شهرسازی حساس باشند.

وی افزود: کنترل و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز از مقوله‌های مهمی است که شهرداران باید مورد توجه جدی قرار دهند بخصوص در ایام و مناسبت‌های خاص که بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز در چنین ایامی صورت می‌گیرد، ازحساسیت بیشتری برخوردار باشند و از طرفی تلاش کنند تا فرآیند توسعه و پیشرفت شهر‌ها و خدمات رسانی مطلوب به مردم از راه قانونی هموار گردد و انجام و تسهیل در امور صدور پروانه نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه یاد آور گردید دامنه نظارت شهرداری تنها محدود به کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز در محدوده شهر نیست بلکه در خصوص حریم شهر نیز وظایف مشابهی دارند که می‌تواند از ساخت‌ساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهر‌ها جلوگیری کرد.

 وی گفت از دلایل عمده مورد توجه بر ساخت‌وساز در حریم شهر‌ها می‌توان به رعایت توازن شهر‌ها در آینده و حفظ اراضی، باغ‌ها در حریم شهرها اشاره کرد .