نصب سنگ جدول باند شرقی و غربی بلوار مدرس

نصب سنگ جدول باند شرقی و غربی بلوار مدرس

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی نصب سنگ جدول بلوار مدرس حد فاصل خیابان ظفر تا بیمارستان شهدای کارگر از محل اعتبارات عمرانی سالجاری شهرداری منطقه دو با صرف هزینه ای بالغ بر 400/000/000 میلیون ریال انجام شد.

 رئیس واحد فنی عمرانی منطقه اظهار داشت نصب سنگ جدول در باند شرقی بلوار تکمیل و باند غربی بلوار مذکور از مجتمع تجاری روبروی بیمارستان شهدای کارگر تا خیابان صحرا در دست اقدام است که در هفته جاری به پایان می رسد.

عملیات مذکورشامل نصب سنگ جدول به طول950 متر و با هدف زیبا سازی منظر شهری بوده است