مهندس فرامرز رمضانی بعنوان مدیر منطقه دو منصوب گردید

مهندس فرامرز رمضانی بعنوان مدیر منطقه دو منصوب گردید

شهردار یزد طی حکمی مهندس فرامرز رمضانی را به سمت مدیر منطقه دو شهرداری یزد منصوب کرد.

با توجه به بازنشستگی آقای محمد علی رحمت آبادی آقای مهندس محمد رضا عظیمی زاده طی حکمی فرامرز رمضانی را به سمت مدیر منطقه دو شهرداری منصوب کرد. وی در این حکم اظهار امیدواری نموده است که با استفاده از تجربیات گذشته در راستای پیشبرد اهداف شهرداری ، جلب مشارکتهای مردمی و تسریع در انجام پروژه های عمرانی در راستای ارتقاء سطح خدمات رسانی به شهروندان عزیز شاهد فعالیتهای مضاعف و چشمگیر در منطقه دو باشیم. لازم به ذکر است معارفه مهندس رمضانی با حضور تعدادی از مسئولین شهرداری در منطقه دو برگزار گردید که در این مراسم شهردار یزد از زحمات و تلاش های مهندس رحمت آبادی تشکر و قدر دانی نمود.