منطقه 2 شهرداری ، اقتدارمند درحفظ صیانت از حقوق شهروندی

منطقه 2 شهرداری ، اقتدارمند درحفظ صیانت از حقوق شهروندی

از تمام اهرم های قانونی و ظرفیت های موجود برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه2 استفاده خواهد شد.

کشفی مدیر منطقه2 شهرداری در این راستا افزود شهرداری تمام تلاش خود را شبانه روز انجام می دهد تا افرادی که ساخت و ساز غیر مجاز انجام می دهند ضمن برخورد قانونی با این افراد از هر گونه تعرض به معابر ،پیاده روها جلوگیری گردد.

 وی گفت اصول شهرسازی و معماری اراده عمومی همه کسانی است که حقی در شهر دارند و عده ای سودجو و متخلف با نادیده گرفتن حق دیگر افراد جامعه، موجب اعتراض شدید شهروندان شده و شرایط نابهنجاری را برای شهرها به وجود آورده اند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، سلمانی رئیس اداره اجرائیات در این زمینه یاد آور گردید از ساخت و سازهای غیر مجاز و رفع تصرف گذر در سطح منطقه جلوگیری بعمل می اید که نمونه ای از آن واقع در بلوار امام جعفر صادق (ع) می باشد.

وی خاطر نشان کرد رویکرد ما قانون مداری و رعایت اصول فنی وشهرسازی است که سیاست گذاری و هدف ما را مشخص می کند.

سلمانی  افزود همه تلاش ها معطوف به پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی باشد تا هزینه رفع آسیب های این ناهنجاری شهری نیز کاهش یابد.