منطقه دو بهـشت مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری یزد

منطقه دو بهـشت مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری و در پی بازدید مدیر منطقه از اداره مشارکتها و سرمایه گذاری شهرداری یزد ، منطقه دو به عنوان بهشت جذب سرمایه گذاری و مشارکت قلم داد گردید.

در این جلسه رمضانی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی ضمن خیر مقدم به مدیر منطقه و هیئت همراه افزود شهرداری یزد با عنایت به تدوین برنامه های سال جاری و سال آینده توسط شهردار محترم و راهنمایی های ارشادی ایشان در زمینه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران استانی و کشوری در احداث پروژه های مشارکتی نقش شهرداریهای مناطق را پر رنگ تر از همه عنوان نمود و خاطر نشان ساخت در بین مناطق پنچ گانه شهرداری منطقه دو می تواند به عنوان بهشت سرمایه گذاری و مشارکت نقش کلیدی داشته باشد

در ادامه جلسه کشفی مدیر منطقه افزود تعامل بین بخشی شهرداری و سازمانهای تابعه و همکاری ادارات دولتی در این زمینه می تواند کار ساز باشد و منطقه نیز تمام تلاش خود را در این زمینه بکار خواهد بست تا زمینه ایجاد پروژه های مشارکتی به نحو مطلوب و با مقیاس برد ـ برد  و در جهت منافع شهروندان ایجاد گردد.