ملاقـات مدیر کل نوسازی مدارس با مدیر منطقه دو

ملاقـات مدیر کل نوسازی مدارس با مدیر منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری در این دیدارکشفی ضمن قدردانی از مدیر کل نوسازی مدارس و سایر کارکنان این اداره کل گفت، خوشبختانه نهادهایی در استان ما در جهت خدمت به این مردم هستند که نمونه این خدمت را می توان در این اداره کل در جهت ساخت وتجهیز مدارس شهر مشاهده کرد.

ساخت مدرسه ومسجد ودرمانگاه برای مردم بسیار مهم وبا اهمیت بوده ودر نزدخداوند اجر فراوانی به همراه خواهد داشت. کاری که شما کارکنان ومدیران در جهت ساخت مدارس جدید برای این دانش اموزان ومعلمان انجام می دهید کاری بزرگ وارزشمند وماندگار در نزد خداوند متعال می باشد.

در این دیدار دکتر عارفی مدیر کل اداره نوسازی مدارس ضمن تبریک انتصاب مدیر منطقه اظهار امیدواری کرد با عنایت به وجود مناطق کم تر توسعه یافته در نواحی منطقه دو ، با مشارکت اداره آموزش و پرورش بتوانیم گامهای مؤثری درجهت توسعه منطقه برداریم.