مـیدان شـهدای مـحراب در یـک قـدمی آزمـایشی بـزرگ

مـیدان شـهدای مـحراب در یـک قـدمی آزمـایشی بـزرگ

پیشبرد اهداف شهرداری درجهت رفاه شهروندی با تکمیل پروژه های بزرگ عمرانی عملیاتی  می شود.  

 کشفی مدیر منطقه دو شهرداری در جریان بازدید میدانی از پروژه های در دست اجرا مخصوصاً پروژه های منطقه ای اصلاح هندسی در میدان شهدای محراب هدف از این بازدیدها را اطلاع از میزان پیشرفت پروژه در دست اجرا عنوان کرد و گفت : رضایت شهروندان در گرو تلاش های خستگی ناپذیر کلیه عوامل مدیریت شهری در به سرانجام رساندن پروژه های نیمه تمام و تکمیل آنهاست.

وی ضمن تشکر از معاونت امور عمرانی شهرداری و مدیر عامل سازمان عمران و بازآفرینی، تشکر و قدر دانی ویژه از زحمات شبانه روزی پرسنل خدوم سازمان عمران شهرداری و پیمانکاران وابسته ، اظهار امیدواری کرد که بتوانیم به ارتقاء کیفیت خدمات رسانی و بهبود وضعیت ترافیکی نقاط حساس شهر کمک شایانی نمائیم .

به گزارش روابط عمومی شهرداری امید دهقانی زاده رئیس فنی عمرانی منطقه گزارشی از وضعیت کلیه پارک ها و بوستان های محله ای و پروژه های پیاده رو سازی در کل سطح منطقه را بیان نمود و عنوان کرد تا پایان سال جاری کلیه پروژه های تحت نظارت منطقه دو شهرداری در قسمت های مختلف از جمله بازپیرائی ، نصب سنگ جدول ، زیرسازی ، به اتمام خواهد رسید.