مـهارسـاخت و سـازهای غیر مجاز مسکونی در سطح منطقه دو

مـهارسـاخت و سـازهای غیر مجاز مسکونی در سطح منطقه دو

یک واحد ساختمان مسکونی واقع در خیابان مقداد با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز پلمپ شد.

مهندس کشفی در بازدیدی که به همین منظور انجام گرفت اظهار داشت یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که شهرداری‌ها با آن مواجه هستند ساخت‌وساز غیرمجاز است طبق قانون ،شهرداری‌ها موظف‌اند از احداث بناهای غیرمجاز در سطح شهر جلوگیری کنند

وی گفت: متأسفانه برخی از مالکان در هنگام احداث بنا بصورت خودسرانه اقدام به ساخت‌وساز غیرمجازمی کنند.

  شایان ذکر است احداث بناهای غیرمجاز، هم شهرداری و هم شهروندان را دچار مشکل می‌کند که با عدم رعایت کامل قوانین ساخت و ساز و عدم رعایت آئین نامه 2800 در آینده مشکلات غیر قابل جبرانی را ایجاد خواهد کرد.