مشـارکت شـهروندان در زیبا سازی پیکره شهری

مشـارکت شـهروندان در زیبا سازی پیکره شهری

تعداد زیادی از زمین های افتاده در بلوار های اصلی شهر حصار کشی گردید.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه 2 ضمن اعلام این خبر افزود با عنایت به تأکید ویژه شهردار محترم یزد و پیگیری های مدیر منطقه ، واحد اجرائیات با همکاری واحد املاک نسبت به شناسایی مالکین پلاکهای افتاده مجاور معابر اصلی شهر و با مساعدت شهرداری و همکاری مالکین حصار کشی این زمینها در بلوار امام جعفر صادق ، بلوار دانشجو ، بلوار دهه فجر و به مساحت 2650 متر مربع انجام گردید.

وی ضمن تشکر از مالکینی که نسبت به حصار کشی زمین های خود اقدام نموده اند اظهار امیدواری کرد با اجرای این حرکت سیما و منظر شهری در معابر اصلی شهر اصلاح گردیده و آماده اجرای فعالیتهای عمرانی شهرداری خواهد گردید.