مرمت و روکش آسفالت کوچه دکتر مرتاض به پایان رسید

مرمت و روکش آسفالت کوچه دکتر مرتاض به پایان رسید

در ادامه عملیات روکش آسفالت معابر اصلی و محلات در سطح شهر، منطقه دو شهرداری یزد اقدام به مرمت و روکش آسفالت کوچه دکتر مرتاض واقع در محله مهدی آباد نموده است . عملیات عمرانی فوق به طول 850 متر و مساحت 8500 مترمربع و با هزینه ایبالغ بر 1،700،000،000 ریال انجام گردیده است. و در صورت تامین اعتبار روکش آسفالت معابر فرعی آن نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.