مرمت و بهسازی بخشی از پیاده روهها ی خیابان آیت الله کاشانی

مرمت و بهسازی بخشی از پیاده روهها ی خیابان آیت الله کاشانی
 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، امین مقدم شهردار منطقه اظهار داشت با توجه به وجود آمدن اختلاف ارتفاع در پیاده روها و همچنین فرسوده ونامنظم شدن آنها به مرور زمان ، این امر باعث بوجود آمدن مشکلات فراوانی در ترددشهروندان شده است . در این خصوص شهرداری منطقه دواقدام به ترمیم پیاده روها وجداول فرسوده در خیابان آیت الله کاشانی حد فاصل خیابان ایثارگران تاپارک هفتم تیر دوطرف خیابان و روبروی پمپ بنزین  کاشانی نمود.
ایشان هزینه مرمت و بهسازی پیاده روهای خیابان آیت الله کاشانی را بالغ بر 000/000/700 میلیون ریال عنوان نمود که تقریبا مساحت3000متر را دربر گرفته است.