مرمت و بهسازی آسفالت خیابان شهدای حسن آباد

مرمت و بهسازی آسفالت خیابان شهدای حسن آباد

مدیر منطقه دو شهرداری یزد اظهار داشت : در ادامه روکش آسفالت معابر سطح شهر ، عملیات تخریب، جمع آوری آسفالت فرسوده و آسفالت مجدد خیابان شهدای حسن آباد، حد فاصل تقاطع بلوار انتظار تا کوچه 25 سرچشمه آغاز گردید. طول خیابان 660 متر و عرض آن 12 متر می باشد که با صرف هزینه ای بالغ بر 000/000/800/2 ریال در حال مرمت می باشد . آقای مهندس رحمت آبادی افزود در حال حاضر زیرسازی و جدول گذاری خیابان مذکور اجرا گردیده و در آینده نزدیک روکش آسفالت آن نیز به اتمام خواهد رسید.