مرمت و بهسازي پاركهاي سطح منطقه دو

مرمت و بهسازي پاركهاي سطح منطقه دو
نام پروژه : مرمت و بهسازي پاركهاي سطح منطقه دو 
   
كار فرما : شهرداري منطقه دو
پيمانكار :شركت افراز بادگير- شركت آرين برج ايساتيس   
مشخصات فني پروژه : تخريب بتن 80 متر مكعب - خاكبرداري 420 متر مكعب زيرسازي 500 متر مربع تهيه و نصب سنگ جدول 600متر  - فرش موزاييك 800 متر مربع و...
تاريخ شروع :15/5/1390
تاريخ پايان :29/12/1390
كل هزينه انجام كار: 1.500.000.000 ريال
خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه به اعتبار تخصيص يافته و نياز پاركها به مرمت و ساماندهي