مرمت وبهسازی مسیر کتابخانه پارک بزرگ شهر

مرمت وبهسازی مسیر کتابخانه پارک بزرگ شهر
 
مرمت و بهسازی مسیر کتابخانه پارک بزرگ شهر
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، عملیات ایجاد دسترسی به کتابخانه عمومی واقع در پارک بزرگ شهر به اتمام رسید .
مهندس امین مقدم در جریان بازدید از محل، پیرامون موضوع اهمیت وجایگاه کتابخانه عمومی اظهار داشتند:
کتابخانهای عمومی به عنوان یک ابزار موثر کار را برای پیشرفت آموزش شهروندان ساده می کند یعنی میتواند در گسترش علم و معلومات عموم مؤثر باشد و تقویت کننده و تکمیل کننده آموزشهای سیستمی باشد
 کتابخانه می تواند در گذراندن اوقات فراغت و رشد و توسعه ذهنی عموم مردم و آماده سازی برای پژوهش  و مطالعه نقشی مهم و مؤثری را ایفا کند. هدف از ایجادکتابخانه درشهر تشویق و توانمند کردن شهروندان برای رسیدن به حد اکثر دانایی و توانایی است بنابراین کتابخانه ها میتواند در پر کردن اوقات فراغت و ایجاد عادت به مطالعه ، افزایش دانش و معلومات شهروندان نقش بسزایی داشته باشند.
وی ضمن تشکر از رئیس و پرسنل اداره فنی و عمرانی منطقه به لحاظ سرعت و دقت در انجام کار کل هزینه اجرای پروژه را سیصد میلیون ریال در قالب 370 متر مربع سنگ کف وبدنه 412 متر آجر چینی و 320متر مکعب خاکبرداری وخاک ریزی اعلام نمود شایان ذکر است این پروژه با درخواست اداره کل کتابخانه های عمومی  استان یزد انجام پذیرفته است.