لـزوم تـکریم اربـاب رجـوع محـوریت اصـلی شهـرداری منطقه 2

لـزوم تـکریم اربـاب رجـوع محـوریت اصـلی شهـرداری منطقه 2

افزایش اعتماد شهروندان بزرگترین سرمایه و تکیه گاه شهرداری را نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و به نقل از عباس ادهمی رئیس امور اداری منطقه به منظور رسیدگی و بررسی پیشرفت امور هریک از واحد ها و بحث و تبادل نظر در جهت رفع موانع و مشکلات موجود، بر اهمیت اجرای صحیح و کامل طرح تکریم ارباب رجوع در تمامی واحدهای شهرداری تاکید گردید.

مدیر منطقه دو در بازدیدی که از واحدهای مختلف شهرداری منطقه 2 داشت ضمن تأکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع توسط تمام کارکنان شهرداری، اظهار کرد: مجموعه شهرداری منطقه 2 باید با پشتکار، تعامل و همکاری همدیگر، توانایی های خود را برای رشد و توسعه و اهتمام جدی در اجرای مطلوب تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی مطلوب به شهروندان  به کار گیرد.

وی تکریم ارباب رجوع و حفظ حرمت و شخصیت آنان، خوشرویی و خوش برخوردی در مواجه با ارباب رجوع، پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال کار ارباب رجوع، رعایت عدالت و انصاف در برخورد با مراجعین و رعایت اخلاق اداری و تواضع در برابر مردم را از نکات مهم برشمرد.

کشفی خاطر نشان ساخت: مدیران شهرداری تا زمانی که در هر پست حضور دارند  باید پاسخگوی ارباب رجوع باشند.

وی در ادامه نظم و انضباط اداری را بالاترین رکن هر اداره دانست و با اشاره به اینکه رعایت نظم و انضباط اداری باید در سر لوحه و رأس فعالیت های کاری کارکنان قرار گیرد، اظهار داشت: نظم کاری و حضور به موقع و مستمر در محل کار در ساعت کاری از دیگر ویژگی های مهم یک کارمند نمونه می باشد و همه کارکنان باید در ساعت کاری در دسترس ارباب رجوع باشند.