لزوم چـابک سازی ساختار شهرداری در پویش هوشمندانه گشت و گذار شهری

لزوم چـابک سازی ساختار شهرداری در پویش هوشمندانه گشت و گذار شهری

مشکلات مسیر پارک هفتم تیر تا سه راه مسکن بررسی و کنترل شد.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری ضمن حضور در «پویش شهر را هوشمند قدم بزنیم » یاد آور گردید این پویش با محوریت سامانه آنلاین شهروندی شهربین در حال انجام است .

وی ضمن تشکر از شهردار و شورای اسلامی شهر درخصوص توجه  ویژه بر ساختارانسان محور شهری و نیز پیگیری کارشناسان حوزه عملیاتی شهربین در اجرای پویش شهر را هوشمندانه قدم بزنیم ، این حرکت را گامی مثبت در جهت توجه به ریزه کاری های مبلمان شهری و شنیدن صدای شهروندان در حوزه کاری ایشان دانست.

شایان ذکر است در این بازدید که از پارک هفتم تیر تا سه راه مسکن انجام شد مقرر گردید نسبت به نصب سطل زباله و نیمکت براساس طرح اجرایی مبلمان شهری اقدام مناسب صورت گیرد.