قلع و قمع مستحدثات احداثی غیر مجاز توسط منطقه دو شهرداری یزد

قلع و قمع مستحدثات احداثی غیر مجاز توسط منطقه دو شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی منطقه دو، در راستای برخورد قانونی با تخلفات انجام شده در سطح شهر عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه دو با اخذ مجوزهای لازم و با همکاری واحد فنی عمرانی و نیروی انتظامی در تاریخ 94/8/27اقدام به تخریب مستحدثات فلزی و سقف شیروانی احداث شده در پارکینگ بر معبر دانشگاه پیام نور واقع در بلوار دانشجو نمودند.که با آزاد سازی این پارکینگ محل فوق توسط عموم مردم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.