قـدرت قـانونی شـهرداری در پلمپ املاک فاقد پروانه

قـدرت قـانونی شـهرداری در پلمپ املاک فاقد پروانه

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، چهار واحد ساختمان تجاری واقع در خیابان کاشانی با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز پلمپ شد.

مهندس کشفی در بازدیدی که به همین منظور انجام گرفت اظهار داشت یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که شهرداری‌ها با آن مواجه هستند ساخت‌وساز غیرمجاز است طبق قانون ،شهرداری‌ها موظف‌اند از احداث بناهای غیرمجاز در سطح شهر جلوگیری کنند.

وی گفت: متأسفانه برخی از مالکان در هنگام احداث بنا بصورت خودسرانه اقدام به ساخت‌وساز غیرمجازمی کنند.

  شایان ذکر است احداث بناهای غیرمجازهم شهرداری و شهروندان را دچار مشکل می‌کند و امیدواریم مالکانی که قصد احداث بنا رادارند با رعایت کامل قوانین و عدم‌تغییر در نقشه اقدام به ساخت‌وساز کنند.