قسمتی از گذر شهید دایی جنب بیمارستان شهید رهنمون تعریض شد

قسمتی از گذر شهید دایی جنب بیمارستان شهید رهنمون تعریض شد

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات تعریض کوچه شهید دایی جنب بیمارستان شهید رهنمون واقع در بلوار طالقانی از محل اعتبارات عمرانی سالجاری شهرداری منطقه دو با صرف هزینه ای بالغ بر 200/000/000 ریال انجام شد.

عملیات عمرانی مذکور شامل تخریب دیوار در مسیر بیمارستان به طول 120 متر و  خاکبرداری ، زیرسازی و آسفالت گذر مذکور واقع در جنب بیمارستان به مساحت 800 مترمربع بوده است.

تعریض مسیر فوق با هدف ایجاد دسترسی مناسب و ایمن در جهت رفاه حال شهروندان انجام شده است.