فـقدان پـارکینگ های درون محله ای، بـزرگترین معضل شـهری

فـقدان پـارکینگ های درون محله ای، بـزرگترین معضل شـهری

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد عملیات عمرانی احداث پارکینگ درون محله ای جنب دارالعباس محله آبشور با تخصیص اعتباری بالغ بر 1/750/000/000ریال از محل اعتبارات عمرانی سال جاری منطقه دو شهرداری یزد آغاز گردید.

 شایان ذکر است که عملیات عمرانی مذکور جهت تبدیل به پارکینگ در این محله شامل تخریب بنای موجود بوده و بزودی عملیات آسفالت و زیرسازی و بدنه سازی آن آغاز خواهد گردید