عملیات پروژه ساماندهی پارک دانشجو

عملیات پروژه ساماندهی پارک دانشجو

عملیات عمرانی پروژه مرمت و بهسازی پارک دانشجو با تخصیص اعتباری بالغ بر 1/450/000/000ریال از محل اعتبارات عمرانی سال جاری منطقه دو شهرداری یزد آغاز گردید.

رئیس واحد فنی عمرانی منطقه دو اظهار داشت همسطح سازی مسیر فوق به منظور تسهیل در تردد شهروندان خصوصاً معلولین و نابینایان درحال انجام می باشد. 

 عملیات عمرانی فوق شامل تخریب، خاکبرداری و کفسازی مسیر با مصالح استاندارد ، شامل کفپوش بتنی ، واش بتن و سنگ می باشد .

قابل ذکر است ساماندهی مسیر های محیطی پارک در دستور کار اداره فنی و عمرانی منطقه قرار دارد که در صورت تکمیل آن نسبت به مرمت مسیرهای داخلی اقدام خواهد شد.