عملیات عمرانی فاز دوم بـلوار علامه جـعفری همزمان با هفته شهرداریها کلیدخورد

عملیات عمرانی فاز دوم بـلوار علامه جـعفری همزمان با هفته شهرداریها کلیدخورد

اتمام سریع‌تر پروژه‌ ها در راستای منافع مردم و فارغ از اینکه در چه دوره‌ای شروع شده، مهم‌ترین اولویت شهرداری منطقه 2 است.

کشفی مدیر منطقه 2  در این راستا افزود : معابر شهری به عنوان بخشی از زیرساخت‌های اصلی و پایه ای شهر ،نقش حائز اهمیتی در ارائه خدمات به شهروندان با تسهیل و تسریع تردد، کاهش و انتقال بار ترافیک ایفا میکنند؛ از این رو یکی از اقدامات و وظایف عمرانی مهمی بر عهده شهرداری ها گذاشته شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2  امید دهقانیزاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه از آغاز عمليات فاز دوم بلوار علامه جعفری با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال خبر داد و افزود در صورت تأمین اعتبار لازم این پروژه ها تا پایان سال 99 به     بهره برداری خواهد رسید.