عملیات زیرسازی و روکش آسفالت باند جنوبی بلوار مدرس خاتمه یافت

عملیات زیرسازی و روکش آسفالت باند جنوبی بلوار مدرس خاتمه یافت

در ادامه مرمت و روکش آسفالت معابر سطح منطقه دو و در جهت بهبود و روان سازی ترافیک سطح شهر، شهرداری منطقه دو با پیمانکاری سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد اقدام به جمع آوری آسفالت فرسوده، زیرسازی، مرمت کانالهای مجری طرح فاضلاب شهری و آسفالت باند جنوبی بلوار مدرس نموده است.

محدوده عملیات عمرانی مذکور حد فاصل میدان نماز و تقاطع خیابان صحرا به مساحت 15000 مترمربع می باشد که با هزینه ای بالغ بر 000/000/000/5 ریال اجرا گردیده است. لازم به ذکر است علی رغم مشکلات مربوط به نشست کانالهای طرح فاضلاب شهری پروژه فوق در حداقل زمان ممکن ظرف مدت 20 روز به پایان رسیده است