عملیات روکش آسفالت کوچه شهید عظیمی منشعب از بلوار امام جعفر صادق (ع) آغاز گردید

عملیات روکش آسفالت کوچه شهید عظیمی منشعب از بلوار امام جعفر صادق (ع) آغاز گردید

منطقه دو شهرداری یزد از ابتدای سال جاری زیرسازی و آسفالت معابر اصلی را در دستور کار خود قرار داده و با توجه به اینکه کوچه شهید عظیمی منشعب از بلوار امام جعفر صادق (ع) یکی از مسیرهای اصلی دسترسی به محله نعیم آباد می باشد، بلافاصله پس از جابجایی تاسیسات برق عملیات زیرسازی و روکش آسفالت به  مساحت 10،000 مترمربع و اختصاص هزینه ای بالغ بر 1،500،000،000 ریال آغاز گردیده است.