عملیات روکش آسفالت معابر محله خرمشاد به پایان رسید

عملیات روکش آسفالت معابر محله خرمشاد به پایان رسید

 

مهندس امین مقدم مدیر منطقه دو شهرداری یزد با بیان این مطلب افزود در ادامه عملیات مرمت و روکش آسفالت معابر منطقه دو روکش آسفالت معابر اصلی محله خرمشاد از جمله کوچه قدس حد فاصل بلوار طالقانی و مسجد تک منار به پایان رسیده است.  لازم به ذکراست در محله خرمشاد آسفالت انجام شده در سال جاری به مساحت 25000 متر مربع می باشد که در مقایسه با سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.