عملیات حصارکشی در سطح منطقه دو با دیوار پیش ساخته

عملیات حصارکشی در سطح منطقه دو با دیوار پیش ساخته

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی حصار کشی زمین های فاقد حصار در حال انجام است.

در راستای اجرای طرح استقبال از نوروز در منطقه دو شهرداری یزد تعدادی از زمینهای فاقد حصار با دیوارهای پیش ساخته حصار کشی گردید.براساس این گزارش این روند تا قبل از نوروز ادامه خواهد داشت .

از مزیت های دیوار پیش ساخته جلوگیری از تخلیه غیر مجاز نخاله های ساختمانی ، جلوگیری از بروز آلودگی های زیست محیطی و مشکلات بهداشتی و نهایتاً امکان طراحی و رنگ آمیزی زیباسازی منظر شهری در جهت رفاه حال شهروندان و جلب رضایت مندی آنان می باشد.

در حال حاضر حصار کشی  مسیرهای بلوار شهید بهشتی و خیابان کاشانی جنب اداره منابع طبیعی به مبلغ 800/000/000ریال انجام شده و سایر موارد نیز با اولویت تقاطع ها و میادین اصلی در دستور کار قرار دارد.