عملیات بهسازی آسفالت فرسوده بلوار مدرس در منطقه دو آغاز شد

عملیات بهسازی آسفالت فرسوده بلوار مدرس در منطقه دو آغاز شد

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری آسفالت فرسوده بلوار مدرس حد فاصل تقاطع خیابان صحرا تا میدان شهدای محراب به طور کامل برچیده و با استفاده از مصالح استاندارد آسفالت می گردد . اعتبار این پروژه 7/500/000/000ریال می باشد که توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در حال انجام است.

پیشرفت فیزیکی این پروژه30 درصد می باشد که به زودی به بهره برداری خواهد رسید.