عملیات اصلاح هندسی در منطقه دو

عملیات اصلاح هندسی در منطقه دو

عملیات عمرانی اصلاح هندسی در سطح منطقه دو با تخصیص اعتباری بالغ بر  850،000،000 ریال از محل اعتبارات عمرانی سال جاری منطقه دو شهرداری یزد آغاز گردید.

 با هدف کاهش تصادفات ، افزایش ایمنی خودروها و روان سازی ترافیک ، طبق طرح ارسالی از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ،عملیات عمرانی اصلاح هندسی تقاطع بلوار دهه فجر با خیابان خیام و همچنین خیابان خرمشهر با خیابان خیام ، توسط اداره فنی و عمرانی منطقه در حال انجام می باشد.

 قابل ذکر است نقاط پر خطر ترافیکی در سطح منطقه شناسایی و پس از تهیه طرح، اصلاح هندسی آن انجام خواهد شد.