عملیات اجرایی نوار سبز بلوار مدرس

عملیات اجرایی نوار سبز بلوار مدرس

شهرداری منطقه دو با اختصاص اعتباری بالغ بر 000/000/950/1 ریال عملیات عمرانی نوار سبز بلوارآیت الله مدرس را آغاز نمود.

مهندس فرامرز رمضانی مدیر منطقه دو اظهار داشت به منظور همسطح سازی و تسهیل در رفت و آمد عابرین پیاده و معلولان جسمی و حرکتی و همچنین ساماندهی فضای سبز محل، عملیات عمرانی مذکور به مساحت 3900 متر مربع واقع در بلوار آیت الله مدرس حد فاصل واحدهای تجاری روبروی بیمارستان شهدای کارگر تا میدان شهدای محراب آغاز گردیده که مراحل آن شامل خاکبرداری ، اجرای شفته آهک ، نصب سنگ جدول و مفروش نمودن مسیر با کفپوش و موازئیک و یک ردیف موزائیک مخصوص عبور نابینایان می باشد که تا دو ماه آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.