عملیات اجرایی تعویض سنگ جدول های فرسوده خیابانها در سطح منطقه دو

عملیات اجرایی تعویض سنگ جدول های فرسوده خیابانها در سطح منطقه دو

منطقه دو شهرداری یزد با اختصاص اعتباری به مبلغ 000/000/600/1 ریال عملیات عمرانی تعویض سنگ جدول های قدیمی خیابانهای سطح منطقه را آغاز نمود.

به گزارش روابط عمومی و به نقل از رئیس اداره امور فنی و عمرانی منطقه دو با توجه به فرسوده بودن و خوردگی زیاد جدول های قدیمی و در جهت زیبا سازی منظر شهری اداره فنی و عمرانی منطقه درخیابان خرمشهر اقدام به تخریب جداول قدیمی ، اجرای شفته آهک و نصب سنگ جدول جدید نموده که پس از اجرای آن سنگ جدول های فرسوده خیابان سلمان جنوبی ، خیابان مسکن و شهرسازی و بلوار علامه جعفری نیز تعویض خواهد شد.