عملیات اجرایی اصلاح هندسی در منطقه دو

عملیات اجرایی اصلاح هندسی در منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد عملیات عمرانی اصلاح هندسی چند نقطه در سطح منطقه دو با تخصیص اعتباری بالغ بر 3/000/000/000 ریال از محل اعتبارات عمرانی سال جاری منطقه دو شهرداری یزدبه اتمام رسیده است.

عملیات اجرایی مذکور شامل تخریب سنگ جدول، آسفالت ، خاکبرداری، جدولگذاری با مصالح استاندارد با هدف کاهش تصادفات ، افزایش ایمنی خودروها و روان سازی ترافیک می باشد. درحال حاضر اصلاح هندسی تقاطع خیابان خیام و خرمشهر و همچنین  ادامه خیابان چمران حد فاصل چهار راه آموزش و پرورش تا میدان  خاتمی با پیشرفت فیزیکی حدود 90 درصد در دست اقدام می باشد.