عملیات اجرایی احداث پارک حسن آباد آغاز گردید

عملیات اجرایی احداث پارک حسن آباد آغاز گردید

شهرداری منطقه دو یزد با تامین اعتبار اولیه به مبلغ 5،000،000،000 ریال عملیات احداث پارک حسن آباد را در محدوده ای به مساحت 70،000 مترمربع اجرایی نمود. در راستای افزایش تعداد پارکها و مکانهای تفریحی در سطح شهر یزد ، فاز یک پروژه احداث پارک حسن آبادشامل خاکبرداری و محوطه سازی پارک و احداث پارکینگ بر معبر و فضای سبز آن در حال اجرا می باشد که با تامین اعتبار در مراحل بعدی  پروژه مذکور تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.