عمـلیات اجرایی اصلاح هندسی در منطقه دو

عمـلیات اجرایی اصلاح هندسی در منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد عملیات عمرانی اصلاح هندسی ورودی کوچه 36 امام جعفر صادق (ع) کوچه نسیم با تخصیص اعتباری بالغ بر 100/000/000 ریال از محل اعتبارات عمرانی سال جاری منطقه دو شهرداری یزد به پایان رسید.

عملیات اجرایی مذکور شامل جدولگذاری، اجرای شفته آهک، فرش موزائیک با مصالح استاندارد ، اجرای آسفالت با هدف کاهش تصادفات ، افزایش ایمنی خودروها و روان سازی ترافیک می باشد.