عـملیات گـسترده جدولگذاری راهکاری برای جلوگیری از حوادث ناگوار

عـملیات گـسترده جدولگذاری راهکاری برای جلوگیری از حوادث ناگوار

عملیات جدول گذاری با هدف هدایت آب های سطحی و بهسازی محیط و اصلاح ترافیکی انجام شد.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری افزود : جدول گذاری سطح شهر با هدف جمع آوری و مهار آبهای سطحی در اغلب معابر وکوچه های سطح شهر توسط شهرداری انجام میشود به همین جهت جداول فرسوده تخریب و جمع آوری گردیده و جداول جدید در حال نصب می باشد.

وی در ادامه گفت: به منظور بهسازی معابر، بازسازی، اصلاح جداول فرسوده و همچنین به منظور توسعه و آبادانی منطقه، واحد عمرانی منطقه اقدام به تعویض و اصلاح سنگ جدول نمود.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، امید دهقانی زاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه افزود : عملیات اصلاح و تعویض جداول فرسوده معابر سطح منطقه دو در نقاط مختلف در حال انجام است که در برخی نقاط به پایان رسیده است و در برخی از مناطق مراحل پایانی خود را طی می کند.

وی افزود این عملیات با هدف ارتقاء سطح بهداشت محیط زندگی وهمچنین زیباسازی فضاهای شهری ومناسب سازی پیاده روها وجداول  وایجادرضایت شهروندان وطبق برنامه ریزیهای صورت گرفته در دست اقدام می باشد

لازم به ذکر است این عملیات در مسیر بلوار دانشجو با اعتباری بالغ بر 1میلیارد وپانصد میلیون ریال در حال انجام می باشد وبه زودی در معابر دیگر سطح منطقه انجام می گردد.