ظـرفیت بی نظیر پارک بزرگ شهر (مارکار) در آسـتانه شکوفایی

ظـرفیت بی نظیر پارک بزرگ شهر (مارکار) در آسـتانه شکوفایی

پارک بزرگ شهر واقع در منطقه 2 با پتانسیل جذب سرمایه گذار در آستانه تحولی جدید قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی شهردار ی منطقه دو جلسه ای به همین منظور با حضور مدیران عامل سازمانهای فرهنگی اجتماعی ورزشی و سیما و منظر شهری و کارشناسان مرتبط آن سازمان و مسئولین دوایر مختلف شهرداری منطقه دو در دفتر کار مدیر منطقه تشکیل گردید.

مهندس کشفی مدیر منطقه ضمن خیر مقدم به حاضرین یکی از اهداف منطقه محوری را توجه ویژه مدیران مناطق به کلیه سرمایه گذاری ها و فعالیت های عمرانی ، فرهنگی و خدماتی است که در مناطق مختلف شهر یزد در حال انجام می باشد و به همین منظور و با عنایت به بحث تداوم پیگیری های مناطق درخصوص آئین نامه بودجه ابلاغی، حرکت جهادی سازمان های فرهنگی ورزشی و سیما و منظر شهری قابل تقدیر می باشد.

در ادامه مهندس ملازینلی مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و مهندس صفدر پور به بیان دیدگاههای خود درخصوص برگزاری مناقصات و نیز نظارت مستمر عامل چهارم تأکید نمودند.

شایان ذکر است پارک بزرگ شهر با مساحتی بالغ بر 35 هکتار به عنوان یکی از بزرگترین پارکهای سطح شهر قلمداد می گردد که در صورت جانمایی  صحیح  کاربری خدماتی جدید می تواند پذیرای همشهریان و مسافران باشد .