ضایعه درگذشت همکارمان مهندس محمود توحیدی فر مشاور امور عمرانی شهردار ـ معاون اسبق عمران شهرداری یزد تسلیت

ضایعه درگذشت همکارمان مهندس محمود توحیدی فر مشاور امور عمرانی شهردار ـ معاون اسبق عمران شهرداری یزد تسلیت

ضایعه درگذشت همکارمان مهندس محمود توحیدی فر مشاور امور عمرانی شهردار ـ معاون اسبق عمران شهرداری یزد تسلیت عرض می نماییم