شهردار یزد طی حکمی مهندس محمد علی رحمت آبادی را به سمت مدیر منطقه دو شهرداری یزد منصوب کرد...

شهردار یزد طی حکمی مهندس محمد علی رحمت آبادی را به سمت مدیر منطقه دو شهرداری یزد منصوب کرد...

آقای مهندس محمد رضا عظیمی زاده پس از دریافت حکم از وزارت کشور و تکیه مجدد بر مسند شهرداری یزد طی حکمی مهندس محمد علی رحمت آبادی را به سمت مدیر منطقه دو شهرداری منصوب کرد.وی در این حکم اظهار امیدواری نموده است که در راستای تدوین برنامه های اصولی و اساسی در حیطه مسئولیت محوله و ارائه خدمات هرچه بیشتر به شهر و شهروندان ، شاهد تحولی چشمگیر در عمران و آبادانی شهر به ویژه منطقه دو باشیم. لازم به ذکر است آقای مهندس رحمت آبادی قبل از این نیز تصدی مسئول پیگیری طرحهای عمرانی شهرداری ، شهردار منطقه دو یزد، سازمان آتش نشانی ، شهردار منطقه یک یزد و شهردار شاهدیه را عهده دار بوده است.