شهردار منطقه دو به مناسبت هفته معلم با حضور در مدارس ازآموزگاران تقدير كرد

شهردار منطقه دو به مناسبت هفته معلم با حضور در مدارس ازآموزگاران تقدير كرد
شهردار منطقه دو به مناسبت هفته معلم باحضور در مدارس از آموزگاران تقديركرد (13/02/1391)
 در روز چهار شنبه مورخ 13/02/1391 مهندس امين مقدم شهردار منطقه دو به اتفاق رياست آموزش و پرورش ناحيه دو يزد به مناسبت هفته معلم با حضور در مدارس راهنمايي پسرانه فجر دانش و راهنماي دخترانه فجر با تقديم هدايا وشاخه گل روز معلم را به معلماناین مدارس تبریک گفته و از زحمات آنان تقدیر نمودند.ايشان در ادامه با طرح سوال پيرامون موضوع معلم وگرامي داشت اين هفته به دانش آموزان برترهدايايي تقديم كردند .
 
امين مقدم در جمع مديران ودانش آموزان افزود تقدير واقعي از زحمات معلمين كاري غير ممكن است وبا هيچ واژه اي اهميت شغل ايشان قابل ذكر نيست و مطمئناً پاداش اخروي از جانب پروردگار پاسخگوي تلاشهاي ايشان خواهد بود .
 
درادامه  مديران دو منطقه (آموزش و پرورش وشهرداري) از نمايشگاه دستاوردهاي دانش آموزان كه در مدرسه راهنمايي دخترانه فجر بازگشايي شده بود بازديد نمودند .
 در پايان پيرامون موانع ومشكلات موجود در منطقه تبادل نظر ومقرر شد به منظور تسهيل در امور جاري باتشكيل كارگروه مشترك در خصوص تعاملات فرهنگي اقدام مقتضي بعمل آيد.