شهرداری منطقه2 در مسـیر تـوسعه ، ایـمن سازی و زیـبایی ورودی جـنوبی شهر

شهرداری منطقه2 در مسـیر تـوسعه ، ایـمن سازی و زیـبایی ورودی جـنوبی شهر

عملیات اصلاح هندسی و ایجاد میدان در ورودی محمد آباد در حال پیگیری است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2 جلسه ای به دعوت بخشدار مرکزی یزد و با حضور معاونت عمرانی فرمانداری ، مدیر طرح های ترافیکی شهرداری یزد ، مدیر منطقه 2 شهرداری ،دهیار محمد آباد و شورای روستای محمد آباد و جمعی از مالکینی که اراضی آنها در مسیر طرح اجرایی ایمن سازی و اصلاح هندسی اتصال ورودی روستای محمد آباد به بلوار ورودی شهر قرار می گیرد ، در دفتر بخشدار تشکیل و روند اجرایی شدن این طرح در هفته آینده و پس از گذشت چندین سال از پیگیری های همه دستگاه های اجرایی مجدداً مورد بررسی و توافق قرار گرفت.

در این جلسه که پیرو بازدید قبلی نمایندگان دستگاه ذیربط ، فرمانداری ، شهرداری و ادارات برق ، آب ، گاز ، مخابرات ، فاضلاب از محل اجرای طرح بعمل آمده و نیز جلسه مورخ 21/9/97 فرمانداری ، و پیگیری هایی که توسط شهرداری منطقه 2 در طی ماه های گذشته انجام گرفت مقرر گردید مالکینی که اراضی آنها در اجرای این طرح قرار می گیرد همکاری کامل با پیمانکار اجرایی طرح داشته باشند تا در روند  عملیات عمرانی آن خللی وارد نگردد.

شایان ذکر است طرح اجرایی اصلاح هندسی ورودی روستای محمد آباد پس از چندین سال وقفه با همت همه دستگاههای اجرایی استان در آینده ای بسیار نزدیک شروع و پیش بینی می شود تا اوایل اسفند سال جاری به اتمام رسد.