شهرداری منطقه 2 پـیشرو در رفـع خـطر و تـأمین ایـمنی بناهای شهر

شهرداری منطقه 2 پـیشرو در رفـع خـطر و تـأمین ایـمنی بناهای شهر

با توجه به احتمال ریزش و بروز خطر جانی برای شهروندان ، اجرائیات منطقه 2 شهرداری یزد با همکاری واحد فنی عمرانی منطقه، اقدام به رفع خطر یک مورد منزل مسکونی واقع در مریم آباد نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، و به نقل از محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات ، وجود خانه های مخروبه و قدیمی به لحاظ فرهنگی ، زیبایی شناختی و امنیت اجتماعی برای شهرها مشکلاتی را ایجاد می کند که این اماکن به دلیل متروکه بودن و امکان ریزش آوار خطراتی را برای شهروندان به همراه دارد.

وی از رفع خطر در محدوده منطقه2 خبر داد و افزود: شهرداری منطقه به منظور حفظ سلامت و امنیت شهروندان پس از طی مراحل قانونی اقدام به تخریب ملک متروکه و مخروبه با رعایت مسائل ایمنی نمود،وی تصریح کرد : این املاک طبق نظر کارشناسان شهرداری برای اهالی ایجاد خطر می کند که شهرداری با طی مراحل قانونی اقدام به تخریب می نماید و هدف از اجرای این طرح را توجه مالکین به ضوابط شهرداری و احترام به همه همشهریان عنوان کرد و افزود: اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر ، همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و کوچه ها و اماکن عمومی از وظایف شهرداری است.

سلمانی یاد آور گردید اماکنی که در مناطق مختلف از سوی صاحبان خود به هر علتی رها شده اند و سلامت بهداشتی و روانی شهروندان را مورد تهدید قرار داده است شناسایی و اگر مالکان خانه های فرسوده نسبت به رفع خطر ریزش اقدام نکنند، به خاطر برقراری امنیت جانی شهروندان، خانه های مذکور محصور و یا تخریب خواهد شد.