شـکوفایی تـحقق وعـده های شـهرداری در مـیدان ابـوذر

شـکوفایی تـحقق وعـده های شـهرداری در مـیدان ابـوذر

بخشی از مسیر خیابان کاشانی و میدان ابوذر در محدوده منطقه دو شهرداری تخریب و آزادسازی و مسیرگشایی شد.

مهندس کشفی مدیر منطقه دو شهرداری افزود: یکی از طرح‌های مهم مسیرگشایی منطقه در راستای ایجاد راه مناسب برای عبور و مرور شهروندان در مسیر خیابان کاشانی می باشد که در سنوات قبل بخشی از این محدوده آزاد گردیده و با همکاری مالکین و دستور تأکیدی شهردار محترم ، پیگیری اعضای شورای اسلامی شهر تملک و تخریب گردید.

وی هدف از این آزادسازی را سهولت در تردد و رفع گره‌های ترافیکی خیابان کاشانی  و میدان ابوذر عنوان کرد  .

کشفی افزود: ادامه آزادسازی و تعریض خیابان‌ها ، بدون همراهی شهروندان را امری دشوار خواند و خواستار تعامل و مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در بازگشایی و آزادسازی معابر و تسریع در روند پروژه‌های عمرانی بعد از آن شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و به نقل از محسن دهقان رئیس اداره املاک منطقه، پس از تملك 2 مغازه در محدوده میدان ابوذر با حضور مدير منطقه، رئيس اداره فني و عمراني و مسئول املاك شهرداري بازديد و درنهایت تخريب گرديد.

شایان ذکر است تاکنون مبلغ 200 میلیارد ریال جهت آزاد سازی 14 پلاک مغازه در این ناحیه  هزینه شده است.