شـکوفایی تـحقق وعـده های شـهرداری در راستای توسعه عمرانی شهر

شـکوفایی تـحقق وعـده های شـهرداری در راستای توسعه عمرانی شهر

دیوار اداره مخابرات که در مسیر طرح اجرایی  بلوار امام حسن مجتبی (ع) قرار داشت پس از سالها پیگیری،تخریب و مسیر بازگشایی شد.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری افزود: یکی از طرح‌های مهم آزاد سازی منطقه در راستای ایجاد راه مناسب برای عبور و مرور شهروندان می باشد که با دستور معاون عمرانی استاندار ، شهردار محترم یزد  و پیگیری اعضای شورای اسلامی شهر یزد و همکاری شرکت مخابرات استان یزد آزادسازی و تخریب گردید.

وی هدف از این تخریب را سهولت در تردد و رفع گره‌های ترافیکی این مسیر عنوان کرد  .

کشفی افزود: تعریض خیابان‌ها ، بدون همراهی مالکانی که املاک آنها در مسیر قرار می گیرد امری دشوار است و خواستار تعامل و مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در بازگشایی و آزادسازی معابر و تسریع در روند پروژه‌های عمرانی بعد از آن شد.

شایان ذکر است برای تخریب مذکور و حصار کشی دیوار جدید با هدف اجرای کامل طرح ترافیکی بلوار امام حسن مجتبی (سنتو )   بالغ بر3 میلیارد ریال هزینه گردیده است.