شـهردار مـدرسه تمرینی برای مدیریت زندگی اجتماعی است

شـهردار مـدرسه تمرینی برای مدیریت زندگی اجتماعی است

انتخاب شهردار مدرسه یعنی اینکه مسئولیت اداره مدرسه و نظارت بر فعالیتهای روزمره خدمات متنوع شهرداری در ناحیه مدرسه و شعاع 500 متری اطراف مدرسه را به شهردار مدرسه می دهیم تا یاد بگیریم و تمرین کنیم در آینده چگونه در اجتماع زندگی و آن را مدیریت کنیم.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو و به نقل از علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه در این رابطه افزود: با عنایت به پیشنهاد طرح شهردار مدرسه در قالب همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و سازمان دانش آموزی آموزش و پرورش استان یزد، طرحی برای تقویت مولفه هایی چون اعتماد به نفس، روحیه کار جمعی، طاقت شکست و ابتکار عمل در دانش آموزان است. طرح انتخاب شهردار مدرسه با هدف شخصیت بخشیدن به نوجوانان و جوانان با تاکید بر اهمیت آنان به عنوان سازندگان فردای جامعه ، تمرین و آشنا شدن با تصمیم گیریهای جمعی ،  بالا رفتن سطح آگاهی دانش آموزان با مسائل ایمنی ،رعایت حقوق دیگران ، تقویت مسئولیت پذیری و... در 2 مدرسه منتخب به تفکیک مدارس دخترانه شهید فصاحت و پسرانه شهیدعلی حاج حسنی کلیدخورد.

مهندس کشفی مدیر منطقه 2 ضمن حضور در مدارس مذکور و تشکر از همکاری متقابل آموزش و پرورش و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی افزود:  در حال حاضر نگاه ما به مدرسه علاوه بر بحث آموزش مباحث علمی و فرهنگی ، کانونی مهم برای اصلاح و تربیت آموزه های شهروندی است و شهرداران مدارس باید رفتار مناسب و مسئولیت پذیری را به عنوان یک شهروند در مدارس آموزش ببینند  تا بتوانند به همراه گروه کاری خود در تصمیمات شهری و حضور در اجتماع تاثیر گذار باشند.

گفتنی است در این طرح دانش آموز منتخب به عنوان شهردار مدرسه ،7 نفر دیگر را به عنوان معاونان خود در زمینه های فرهنگی ، ورزشی ،عمرانی، خدماتی و ... انتخاب می‏کنند تا با مشارکت هم بتوانند مشکلات محله را با تصمیم گیری و انتخاب درست حل نمایند و سازنده شهر و کشور خود باشند.