شـهرداری منطقه دو پـایلوت طرح های فرهنگی اجتماعی نهضت سواد آموزی

شـهرداری منطقه دو پـایلوت طرح های فرهنگی اجتماعی نهضت سواد آموزی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو و به نقل از اکرم میری مسئول روابط عمومی منطقه ، شهرداری منطقه دو یزد با اعلام آمادگی ، پایلوت طرح های فرهنگی اجتماعی نهضت سواد آموزی استان در مرکز محلات قدیمی خود را پذیرفت.

در جلسه ای که به همین منظور و با حضور امین الرعایا معاون سواد آموزی  اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و همکاران ایشان در دفتر کار مدیر منطقه دو برگزار گردید بر تعامل بین بخشی و سواد آموزی همکاران واحد خدمات شهری و شهروندان تأکید گردید.

امین الرعایا معاون سواد آموزی ضمن تقدیر از جهت گیری  و مساعدت شهرداری منطقه دو درخصوص ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای سواد آموزی شهروندان در راستای صیانت از حقوق شهروندی تأکید نمود.