شـهربانان هویت شهری، در شمارش معکوس پلمپ، پویاتر و پیشرو

شـهربانان هویت شهری، در شمارش معکوس پلمپ، پویاتر و پیشرو

شمارش معکوس برای پلمپ کردن ساختمانهای نا ایمن و خارج از ضوابط شهرداری و فعال در کاربریهای غیر مجاز در سطح شهر کلید خورد .

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری بر حفظ هویت شهر تأکید کرد و یاد آور گردید ایمن سازی ساخت و سازهای نا ایمن اولویت کار منطقه 2 شهرداری است

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه یاد آور گردید سه واحد ساختمان مسکونی واقع درخیابان کاشانی با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز پلمپ شد.

 وی ادامه داد :شهرداری منطقه 2 با جدیت نسبت به ساخت و ساز غیر مجاز اقدام خواهد نمود و در راستای حفظ جان و مال شهروندان از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد داشت .