شـمارش معـکوس بـرای پلمپ کردن ساختمانهای نا ایمن

شـمارش معـکوس بـرای پلمپ کردن ساختمانهای نا ایمن

ساختمانهای نا ایمن براساس ضوابط شهرداری پلمپ می شوند.

به گزارش محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات  و اجرای احکام با بیان این که هم اکنون بناهای تجاری نا ایمن در منطقه وجود دارد؛ از تمهیدات و تدابیر انجام شده برای رفع خطر و ارتقای ایمنی در این ساختمان ها خبر داد.

وی افزود : ساختمانهای غیر مجاز با برنامه ریزی و تدابیری که برای آن ها انجام شده است؛ تأمین ایمنی ندارد و باید پلمپ شود.

وی با اشاره به حکم دادستانی  مبنی بر پلمپ چندین ساختمان تجاری واقع در خیابان کاشانی کوچه 25 ، بلوار خاتم نبش کوچه چکاوک ، میدان مسکن و شهرسازی عنوان کرد: با توجه به این که تعدادی از این واحدهای تجاری مشغول فعالیت هستند باید در نظر داشت که ایمنی جان آن ها و شهروندان در اولویت قرار دارد و نمی توان جان مردم را به خطر انداخت..

کشفی مدیر منطقه دو در بازدیدی که به همین منظور انجام گرفت خاطر نشان ساخت  در خصوص حفظ ایمنی شهروندان در فضاهای عمومی و نیز رفع خطر از بناها که ایجاد خطر و یا مزاحمت برای مردم در فضاهای عمومی شهر را می نماید مدنظر قانونگذار بوده است.

وی جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز در سطح منطقه را خواستار شد